منو

041-42245803

ساعات کاری و تماس: 08:00 - 16:00 شنبه تا پنجشنبه

تجهیزات دانخوری و آبخوری پولتری پلست ایتالیا


در طی سالیان اخیر ، تغییر چشم گیری در استفاده از سیستم های تغذیه طیور و مواد مغذی مورد استفاده در انجام این فرایند ، دیده می شود.این پیشرفت ناشی از افزایش تقاضای مواد و دان مورد استفاده در مرغداری هاست.در ارتباط با سیستم های دان دهی باید اهمیت ویژه ای به استفاده از مکانیزم ها و برنامه های مختلف اختصاص داد ، چرا که این مواد تعیین کننده ی میزان سودی است که شما از سرمایه گذاری های خود در مرغداریتان برداشت خواهید کرد . بسیار واضح است که سیستم دانخوری از اهمیت ویژه ای در حرفه ی مرغداری برخوردار است و باید همیشه در اولویت قرار گیرد . انواع مختلف سیستم های دان خوری که در حال حاضر مورد استفاده قرار می گیرند شامل :

  • دان خوری بشقابی

  • دان خوری زنجیری

  • دان خوری دستی

 

استفاده از هرکدام از این دانخوری ها بستگی به تعداد مرغ های موجود در مرغداری دارد.