منو

041-42245803

ساعات کاری و تماس: 08:00 - 16:00 شنبه تا پنجشنبه

سیستم توزین پرنده


سیستم توزین پرنده

سیستم توزین پرنده

سیستم توزین پرنده وزن گیری پرنده های پرورشی داخل سالن را اندازه گیری میکند که با توجه به اطلاعات استخراجی این سیستم میتوان به طبیعی یا غیر طبیعی بودن رشد پرندگان پی برد و در جهت رشد طبیعی پرنده اقدام کرد.

سفارش سیستم توزین پرنده


نام و نام خانوادگی:
شرکت:
شماره تماس:
ایمیل:
محصول مورد نظر:
تعداد:
توضیحات: