منو

041-42245803

ساعات کاری و تماس: 08:00 - 16:00 شنبه تا پنجشنبه

قفس مرغ های پرورشی هلمن


قفس مرغ های پرورشی هلمن

قفس مرغ های پرورشی هلمن

 

مشخصات

طول سلول

965mm

عمق سلول

635/765mm

عرض ردیف

1.61/1.87m

ارتفاع طبقه

590/665mm

سطح سلول

6.127/7.382cm2

ارتفاع چهار طبقه

2.66/2.96m

 

 

ارتفاع کل قابلیت کاهش به 115 میلی متر را دارد، در صورتی که دستگاه تسمه ی محرک کود فرورفتگی داشته باشد. انواع مختلف می توانند جایگزین بشوند.

برای مثال: ارتفاع طبقه ی 535 میلی متری به جای 590 متری

1. سیستم آب خوری

A.2 موتور زنجیر دان دهی B هاپر

3. بخش گردش تسمه کود

4. بخش گردش زنجیر دان دهی

5. جایگاه کود

6. تسمه نقاله

 

سفارش قفس مرغ های پرورشی هلمن


نام و نام خانوادگی:
شرکت:
شماره تماس:
ایمیل:
محصول مورد نظر:
تعداد:
توضیحات: