منو

041-42245803

ساعات کاری و تماس: 08:00 - 16:00 شنبه تا پنجشنبه

گزارش تصویری بارگیری قفس های تمام اتوماتیک شرکت هلمن آلمان


گزارش تصویری بارگیری قفس های تمام اتوماتیک شرکت هلمن آلمان
1395/04/15 13:25 3349

گزارش تصویری بارگیری اولین سفارش قفس های تمام اتوماتیک شرکت هلمن آلمان

گزارش تصویری بارگیری قفس های تمام اتوماتیک شرکت هلمن آلمان

تصویر شماره 1

بارگیری قفس های تمام اتوماتیک شرکت هلمن

 

تصویر شماره 2

 

تصویر شماره 3

بارگیری قفس هاموضوعات مرتبط

تماس باما


041-42245803
info@ipakyoli.ir
gifs website